LỊCH SỬ

FIFA World Cup Champions

Sắp xếp theo
   
   
bắt đầu với
   
NămTên
1930Uruguay
1934Italy
1938Italy
1950Uruguay
1954Germany
1958Brazil
1962Brazil
1966England
1970Brazil
1974Germany
1978Argentina
1982Italy
1986Argentina
1990Germany
1994Brazil
1998France
2002Brazil
2006Italy
2010Spain
2014Germany
20 Sự công nhận

1

Kết quả mỗi trang: